tel +48 503 701 906

tel Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0 PIT dla osób do 26. roku życia

Kto może być objęty zwolnieniem od odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy i jakie rodzaje przychodów mogą korzystać ze zwolnienia?

Ogólnie rzecz biorąc ze zwolnienia mogą skorzystać wszystkie osoby do 26. roku życia. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 148 przychodami zwolnionymi od podatku dochodowego są:

  • Przychody ze stosunku służbowego,
  • Przychody ze stosunku pracy (umowa o pracę),
  • Przychody z pracy nakładczej,
  • Przychody ze spółdzielczego stosunku pracy,
  • Przychody z umów zlecenia,

Otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. Roku życia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528,00 zł. Warto w tym miejscu podkreślić, że ustawa weszła w życie 1 sierpnia 2019 roku, a to oznacza, że w 2019 roku przychodami zwolnionymi od podatku są przychody do kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tzn. do kwoty 35.636,67 zł – proporcjonalnie ustalonej. Dlaczego taka kwota? Z prostej przyczyny – pierwszy próg podatkowy, tj. kwota 85.528,00 zł jest odnoszony do całego roku podatkowego. Zastosowanie całej tej kwoty do zwolnienia z podatku przychodów osób do 26. Roku życia jest niemożliwe z samej istoty istnienia górnej granicy przedziału skali podatkowej. Dlatego kwotę tę dzielimy przez 12 miesięcy roku podatkowego i mnożymy przez ilość miesięcy, w których zwolnienie to obowiązuje, w tym przypadku jest to 5 pełnych miesięcy. Stąd też, aby móc w pełni korzystać do końca roku ze zwolnienia z podatku dochodowego przychód miesięczny osoby do 26. Roku życia nie powinien przekroczyć kwoty 7.127,33 zł.

Ze zwolnienia od podatku osób do 26. Roku życia wyłączone zostały umowy o dzieło! Zwolnienie nie dotyczy także osób prowadzących działalność gospodarczą czy uzyskujących przychody z innych źródeł niż te opisane w art. 21 ust. 1 pkt. 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Warto także nadmienić, że owe zwolnienie dotyczy tylko przychodów osiąganych na terenie Polski w myśl art. 21 ust. 15 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kiedy podatnik traci prawo do zwolnienia?

Co do zasady podatnik traci prawo do zwolnienia z odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy w dniu skończenia 26 lat. Tzn., jeżeli podatnik otrzymuje wynagrodzenie (osiąga przychód) w dniu 10 września 2019 roku a 26 lat kończy w dniu 13 września 2019 roku to do przychodu osiągniętego w dniu 10 września ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt. 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać ze zwolnienia?

 Aby korzystać w trakcie 2019 roku ze zwolnienia z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, osoba do 26. Roku życia, musi złożyć stosowne oświadczenie do pracodawcy o zamiarze korzystania z ww. zwolnienia. W przeciwnym razie rozliczenie podatku nadpłaconego nastąpi dopiero w zeznaniu rocznym (PIT-37) i zostanie zwrócony na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

docOświadczenie podatnika zerowy PIT

Warto podkreślić, że od 2020 roku zwolnienie to będzie nadawane z urzędu tzn., że każdy podatnik do 26. Roku życia, bez względu na fakt złożenia oświadczenia nie będzie odprowadzał zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w trakcie roku. Złożenie oświadczenia jest skuteczne od dnia jego złożenia, ale zastosowanie ma dopiero od miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie złożono, tj. jeżeli pracownik złożył oświadczenie 1 sierpnia 2019 roku, to pracodawca może zaniechać poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych dopiero od przychodów osiągniętych przez pracownika od września 2019 roku.

Jak prawidłowo naliczyć wynagrodzenie dla osoby korzystającej ze zwolnienia?

W myśl art. 22 ust. 3b koszty uzyskania przychodów stosuje się w wysokości nieprzekraczającej tej części przychodów z danego źródła, która podlega opodatkowaniu. Oznacza to nic innego jak fakt, że jeżeli osoba do 26. Roku życia korzystająca ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiąga jedynie przychody objęte zwolnieniem, to tym przychodom nie przypisuje się kosztów uzyskania przychodu.

Wiele problemów przysparza także fakt potrącenia zaliczki na składkę zdrowotną pracowników osiągających niskie przychody. W myśl art. 83 ust 2 wysokość składki zdrowotnej, jeżeli przewyższa ona naliczoną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, pomniejsza się do wysokości tego podatku. Tak też jest w przypadku zastosowania opisanego zwolnienia. Ustawodawca dodaje w art. 83 ust. 2a, w którym wyjaśnia, że jeżeli składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona od przychodu wolnego od podatku dochodowego jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy, którą płatnik obliczyłby, gdyby przychód ubezpieczonego nie był zwolniony od podatku dochodowego na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt. 148 ustawy o podatku dochodowym, to składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.

 

Przykład 1:
Pracownik w wieku 22 lat pracujący na umowie o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy dnia 31-07-2019 złożył pracodawcy oświadczenie o zamiarze korzystania ze zwolnienia z podatku. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika wynosi 3.000,00 zł brutto miesięcznie, płatne do 10. Dnia następnego miesiąca.

 

Wynagrodzenie zasadnicze 3.000,00 zł
Składki społeczne ZUS 411,30 zł
Podstawa do zdrowotnej 2.588,70 zł
Składka zdrowotna 232,98 zł
Zaliczka na PIT 0,00 zł
Wynagrodzenie netto 2.355,72 zł

 

Przykład 2:
Pracownik w wieku 25 lat pracujący na umowę o pracę w wymiarze 1/5 etatu dnia 31-07-2019 złożył pracodawcy oświadczenie o zamiarze korzystania ze zwolnienia z podatku. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika wynosi: 450,00 zł brutto miesięcznie, płatne do 10. Dnia następnego miesiąca.

 

Wynagrodzenie zasadnicze 450,00 zł
Składki społeczne ZUS 61,70 zł
Podstawa do składki zdrowotnej 388,30 zł
Składka zdrowotna 34,95 zł
Zaliczka na PIT 0,00 zł

Ale w przypadku, gdyby pracownik nie korzystał ze zwolnienia to:

 

Wynagrodzenie zasadnicze 450,00 zł
Składki społeczne ZUS 61,70 zł
Koszty uzyskania przychodu 111,25 zł
Podstawa do składki zdrowotnej 388,30 zł
Składka zdrowotna 34,95 zł
Podstawa do PIT 277,05 zł
Zaliczka na PIT 3,54 zł ~ 4,00 zł

 

W tym przypadku należy pomniejszyć składkę zdrowotną do wysokości podatku, który podlegałby potrąceniu, gdyby podatnik nie korzystał ze zwolnienia, czyli do kwoty 3,54 zł.

Wynagrodzenie zasadnicze 450,00 zł
Składki społeczne ZUS 61,70 zł
Podstawa do składki zdrowotnej 388,30 zł
Składka zdrowotna 3,54 zł
Zaliczka na PIT 0,00 zł
Wynagrodzenie netto 384,76zł